ګروه صنعتی نساجی شهباز

امتیاز شما به مطلب / امتیاز 0 از ۵ توسط 0 نفر

مشخصات پروژه :

گروه صنعتی نساجی شهباز تولید کننده فرش 1000 ، 700 ، فریز ، گلیم و ... در شهرک سلیمان صباحی آران و بیدگل
  • کارفرما

  • : تکنولوژی های مورد استفاده