هزینه ی طراحی و پیاده سازی چګونه تعیین می شود؟

امتیاز شما به مطلب / امتیاز 0 از ۵ توسط 0 نفر

هزینه ی طراحی و پیاده سازی چګونه تعیین می شود؟

گروه مطالب :سوالات متداول

این مورد دقیقا با نیاز شما رابطه مستقیم دارد ، شاید شما وبسایتی ساده و کم هزینه بخواهید یا مدیر یک شرکت بزرگ باشید که سایتی در خور نام تجاریتان میخواهید. در هر صورت هزینه نسبت به کاری که قرار است انجام شود تعیین خواهد شد.